ข่าวสาร NGA

NGA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ฝีมือคนไทยไปสู่โลกอนาคต โดยเรามุ่งเน้นด้านนวัตกรรมทางวัสดุและบุคคลากร และเรามีเป้าหมายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม EV 

ข่าวสารมาใหม่

สู่ความยั่งยืนกับ NGA

“รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลกและพลังงานสะอาด

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ เช่น การพัฒนารถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้มีการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

NGA สนับสนุนโครงการวิจัยในวัสดุพลาสติก ‘กราฟีน’ เพื่อใช้ผลักดันอุตสาหกรรม EV

เปิดความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลเศษพลาสติกจากยานยนต์เป็น ‘กราฟีน’ วัสดุสุดล้ำที่นำไปเพิ่มความทนต่อแรงตึงและการดูดซับเสียงให้กับ PU Foam ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กราฟีน

NGA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม EV ไทยไปสู่โลกอนาคต

สนใจหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับโครงการหรือบริษัท NGA เราพร้อมที่ให้บริการและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรามากขึ้น

Scroll to Top