13 กรกฎาคม 2023

“รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลกและพลังงานสะอาด

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ เช่น การพัฒนารถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้มีการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว  สหภาพยุโรปมีการออกมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเกินกำหนด โดยมีข้อเสนอการส่งเสริมพลังงานทดแทน ร้อยละ 10 สำหรับการขนส่งทางบก และใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ พลังงานทดแทนต้องมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าพลังงานฟอสซิลร้อยละ 35 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรถยนต์รุ่นใหม่ คงเป้าหมายเดิมโดยลดปริมาณปล่อยก๊าซเหลือ 130 กรัมต่อกิโลเมตร การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการเป็นอัตราก้าวหน้าใน ค.ศ. 2012-2015 โดยร้อยละ 65 ของรถยนต์ที่จำหน่ายใน ค.ศ. 2012 เพิ่มเป็นร้อยละ 75, 80 และ 100 ตามลำดับ โดยให้ลดการปล่อยก๊าซเหลือ 96 กรัมต่อกิโลเมตร ใน ค.ศ. 2020  ข้อดีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า คือ  1) การทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าเงียบกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และสามารถทำให้มีอัตราเร่งได้ดี 2) ประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมบำรุง เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าแทนที่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง 3) ไม่ต้องเสียเวลาไปปั๊มน้ำมันเพราะสามารถชาร์จแบตได้ที่บ้าน ดังนั้น …

“รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลกและพลังงานสะอาด Read More »

NGA สนับสนุนโครงการวิจัยในวัสดุพลาสติก ‘กราฟีน’ เพื่อใช้ผลักดันอุตสาหกรรม EV

เปิดความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลเศษพลาสติกจากยานยนต์เป็น ‘กราฟีน’ วัสดุสุดล้ำที่นำไปเพิ่มความทนต่อแรงตึงและการดูดซับเสียงให้กับ PU Foam ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กราฟีน (Graphene) คือ ผลึกคาร์บอนที่มีอะตอมเรียงตัวในรูปแบบหกเหลี่ยมรังผึ้ง เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติความทนทางสูง มีน้ำหนักเบา นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี  เป้าหมายของความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ นำกราฟีนที่ได้จากการรีไซเคิลไปใช้ในการเสริมสมรรถนะโพลียูริเทนโฟม (Polyurethane Foam: PU Foam) เพื่อใช้ในยานยนต์  การทดลองได้นำชิ้นส่วนกันชน ปะเก็นฝาสูบ พรม เสื่อ เบาะนั่ง และที่หุ้มประตูจากรถปิคอัพฟอร์ด F-150 ที่หมดอายุการใช้งาน มารีไซเคิล โดยในขั้นแรก ชิ้นส่วนพลาสติกจะถูกนำไปบดเป็นผง จากนั้นจึงผ่านไฟฟ้าแรงต่ำเป็นเวลา 10 – 16 วินาทีเพื่อเผาเป็นถ่าน (Carbonization) ซึ่งพลาสติกราว 30% จะกลายเป็นถ่าน ในขณะที่สารอื่น ๆ อีก 70% จะกลายเป๊นก๊าซ ขี้ผึ้งไฮโดรคาร์บอนสูง และน้ำมัน ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ พลาสติกที่ถูกเผาเป็นถ่านแล้วจะนำไปผ่านกระบวนการ Flash Joule Heating อีกครั้งด้วยไฟฟ้าแรงสูง เพื่อแปรรูปพลาสติก 85% เป็นกราฟีน และแยกสารเจือปนไฮโดรเจน ออกซิเจน …

NGA สนับสนุนโครงการวิจัยในวัสดุพลาสติก ‘กราฟีน’ เพื่อใช้ผลักดันอุตสาหกรรม EV Read More »

องค์กร NGA มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

แม้ว่าประเทศไทยจะมีฐานการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกที่มีแนวโน้มไปสู่สังคมแห่งยานยนต์ไฟฟ้า NGA จึงผลักดันอุตสาหกรรมนี้อย่างสุดความสามารถ

Scroll to Top