NGA พร้อมผลักดันไทยสู่ ‘HUB ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย’

Facebook
Twitter
LinkedIn
NGA มุ่งผลักดันไทยให้เป็น 'Hub ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย' เป็นเป้าหมายที่ท้าทายและมีความสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

NGA มุ่งผลักดันไทยให้เป็น ‘Hub ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย’ เป็นเป้าหมายที่ท้าทายและมีความสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น ความสำเร็จในการผลักดันไปสู่ฐานที่แข็งแกร่งของภูมิภาคนี้ จะต้องมีการกระทำและการสนับสนุนที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทำได้ผ่านหลายวิธี ดังต่อไปนี้:

  1. ส่งเสริมนโยบายและกฎหมายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า: การส่งเสริมนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การสนับสนุนในเรื่องของการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า การส่งเสริมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชาร์จ และการสร้างพื้นที่สำหรับการชาร์จในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคเอเชีย
  2. พัฒนาพื้นที่สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า: การสร้างพื้นที่สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่นที่สะดวกและเข้าถึงง่าย เช่น การติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่นสำคัญ เช่น ตลาดสถานีบริการ, โรงแรม, และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวมาก
  3. สนับสนุนการศึกษาและการอบรม: การสนับสนุนการศึกษาและการอบรมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมรถยนต์ วิศวกรรมรถยนต์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมการจัดแสดงและการแข่งขันทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความสนใจและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี
  4. สร้างพันธมิตรและความร่วมมือ: การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ ในเอเชีย เช่น การเข้าร่วมองค์กรภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างฐานการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

การผลักดันไทยให้เป็น ‘Hub ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย’ เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างองค์กรในประเทศ และส่งเสริมให้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตและเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียที่กำลังเป็นที่ส

ค้นหา
ข่าวสารอื่นๆ
ติดต่อเรา
Scroll to Top