องค์กร NGA

องค์กร NGA มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

แม้ว่าประเทศไทยจะมีฐานการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกที่มีแนวโน้มไปสู่สังคมแห่งยานยนต์ไฟฟ้า NGA จึงผลักดันอุตสาหกรรมนี้อย่างสุดความสามารถ

battery

NGA พร้อมผลักดันไทยสู่ ‘HUB ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย’

NGA มุ่งผลักดันไทยให้เป็น ‘Hub ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย’ เป็นเป้าหมายที่ท้าทายและมีความสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

Scroll to Top